Se pressemeddelelsen hér.

ISO-certificeret genbrug af kasseret materiel!

Allerede fra 1995 begyndte Dujardin a/s med en grundig sortering af alt kasseret materiel, og dernæst blev det hele leveret til ISO-certificeret genindvinding. Alene i de sidste tre år, blev det til mere end 70 tons.

På den måde besluttede ledelsen at spare på jordens ressourcer og sikre den ressourcemæssigt bedste udnyttelse af det materiel, der nødvendigvis måtte kasseres.

Det har vi igennem årene fået stor ros for fra vores mange kunder og samarbejdspartnere.

Sidebar