Selskabsoversigt

Som det fremgår hér til højre har vi frasolgt fem selskaber inden for brand og sikkerhed, men vi har fortsat ejerskabet til moderselskabet og dets mange aktiviteter.

Dujardin A/S er derfor nu også en investeringsvirksomhed – med en egenkapital på ca. kr. 150 mio.

Sidebar